S U M M E R - Back to accessories Home
กระเป๋าสตางค์ พร้อมกล่องของขวัญ.. Small Wallet with Gift Box…

กระเป๋าสตางค์ พร้อมกล่องของขวัญ..

Small Wallet with Gift Box…

  • กระเป๋าสตางค์ใบเล็กแบบสามพับ.. แต่งด้วยโบว์สีทองด้านหน้า ด้านในมีช่องใส่บัตรและธนบัตร มีช่องใส่เหรียญ 2 ช่องอยู่ด้านหลังเปิด-ปิดด้วยบิดกระดุมล็อค ขายพร้อมกล่อมของขวัญ
Color :