Cookies Policy

คุณเห็นด้วยกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้หรือไม่

ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราดังรายละเอียดด้านล่างต่อไปนี้ กรุณาอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆ ให้กับเรา

ผู้ควบคุมดูแลข้อมูล

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย บ.แอล เอ็ม อี จำกัด ได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ในชื่อสิทธิ์ โดย บ.แอล เอ็ม อี จำกัด

ข้อมูลที่เราเก็บรวมรวบจากคุณ

ข้อมูลของคุณที่เราจะเก็บและประมวลผลมีดังนี้

 • รายละเอียดข้อมูลตามที่คุณได้กรอกไว้ในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากการลงทะเบียน การสมัครเพื่อขอรับบริการ การส่งข้อมูลหรือร้องขอบริการต่างๆ ซึ่งเราอาจจะขอข้อมูลจากคุณเมื่อคุณร่วมหรือให้การสนับสนุน
 • ในรายการส่งเสริมการขาย หรือเมื่อคุณส่งรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ สำหรับข้อมูลอื่นๆ ที่เราอาจจะเก็บด้วย คือ ข้อมูลการทำรายการที่คุณให้ไว้กับบริษัทหรือคู่ค้าอื่นๆ ที่กระทำผ่านหน้าเว็บไซต์ ของเรา เช่น ผู้ขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น
 • ถ้าคุณติดต่อเรา เราอาจจะทำการเก็บบันทึกข้อมูลการติดต่อนั้นไว้
 • เราอาจจะขอให้คุณร่วมทำแบบสำรวจเพื่องานวิจัยของเรา แต่ถึงกระนั้นคุณไม่จำเป็นต้องตอบแบบสำรวจนั้นก็ได้
 • รายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่คุณดำเนินการผ่านหน้าเว็บไซต์
 • รายละเอียดการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ปริมาณการใช้ข้อมูล สถานที่จัดเก็บข้อมูล เว็บบล็อก และการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการร้องขอเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงิน) และทรัพยาการต่างๆ ที่คุณเข้าใช้งาน

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท แอล เอ็ม อี จำกัด โดยเรียกชื่อเว็บไซต์นี้ว่าEP Fashionได้ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

การใช้งานคุกกี้

การนำคุกกี้มาใช้จะทำให้ทราบได้ว่า คุณมีความสนใจและใช้งานเว็บไซต์ของเรา เพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายบนเว็บไซต์ รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้  ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ EP Fashion  เช่น Google Analytics, Cloud flare เป็นต้น

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต ซึ่งจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของผู้เข้าใช้งาน เพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งานและจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การเข้าใช้งานและการตั้งค่าความต้องการของผู้ใช้เอาไว้ อินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะรองรับคุกกี้   เมื่อมีการเข้าใช้บริการเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ของผู้เข้าใช้จะยอมรับคุกกี้ไปโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเข้าใช้งานครั้งต่อไป ซึ่งหากผู้เข้าใช้งานไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูล ก็สามารถเลือกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ายอมรับที่ ส่วน “การตั้งค่า” ของแถบเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ได้หรือผู้ใช้ยังสามารถลบหรือปิดการใช้งานคุกกี้ได้ แต่อาจมีผลต่อการแสดงบางส่วนของเว็ปไซต์ได้

ทำไมเราถึงใช้คุกกี้และใช้อย่างไร

เราใช้คุกกี้ที่แตกต่างกันในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน บางทีเราใช้เพื่อช่วยให้การทำงานของเว็บไซต์เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยทั่วไปเราจะใช้ “session cookies” ซึ่งจะถูกลบเมื่อคุณออกจากการใช้งาน บางทีคุกกี้ก็ช่วยให้ระบบบริหารจัดการเนื้อหา (content management) จัดส่งข้อมูลไปยังหน้าแสดงผลให้ตรงกับข้อมูลที่แสดงผล หรือเก็บข้อมูลรายการสั่งซื้อของคุณในหน้า EP Fashion เรายังมีการใช้คุกกี้แบบอื่นๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ จากผู้ใช้งานด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ ให้ใช้งานได้ดีขึ้น ง่ายขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งไฟล์คุกกี้เหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องของคุณเมื่อคุณออกจากการใช้งาน

ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้บางอย่างจะส่งข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวไปยัง Google Analytics และเราใช้เพื่อรวบรวมจำนวนครั้งของการเข้าใช้งาน เข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ อย่างไร และใช้เป็นเวลานานเท่าไร เป็นต้น ไฟล์คุกกี้เหล่านี้จะไม่เปิดเผยความเป็นตัวตนของคุณให้กับเรา แต่จะทำให้เราเห็นภาพรวมของการเข้าใช้งานและวิธีการใช้งานของผู้ใช้งาน นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณ เช่น ขนาดตัวอักษร และยอมให้คุณกำหนดหน้า bookmark บนสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยชื่อบัญชีของคุณ

คุกกี้อะไรบ้างที่เราใช้งาน

คุกกี้ที่เราใช้งานในเว็บไซต์ EP Fashion มีดังต่อไปนี้

 ASP.NET_SessionId
วัตถุประสงค์  : Content management system – จัดส่งเนื้อหาที่ถูกต้องไปยังหน้า Web
อายุการใช้งาน  : หมดอายุเมื่อออกจากหน้าเว็บ
Sites  : https://ep-fashion.com
 eg. ASPSESSIONIDQAQRCRST
วัตถุประสงค์  : Content management system – จัดส่งเนื้อหาที่ถูกต้องไปยังหน้า Web
อายุการใช้งาน  : หมดอายุเมื่อออกจากหน้าเว็บ
Sites  : https://ep-fashion.com
 mtikiv
วัตถุประสงค์  : Content management system – จัดส่งเนื้อหาที่ถูกต้องไปยังหน้า Web
อายุการใช้งาน  : หมดอายุเมื่อออกจากหน้าเว็บ
Sites  : https://ep-fashion.com
 ExpITCookie00000006000000040000000000000000
วัตถุประสงค์  : Content management system – จัดส่งเนื้อหาที่ถูกต้องไปยังหน้า Web
อายุการใช้งาน  : หมดอายุเมื่อออกจากหน้าเว็บ
Sites  : https://ep-fashion.com
 _utma
วัตถุประสงค์  : Google Analytics – รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการเข้าใช้งาน Website
อายุการใช้งาน  : 2 ปี
Sites  : https://ep-fashion.com
 _utma
วัตถุประสงค์  : Google Analytics – รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการเข้าใช้งาน Website
อายุการใช้งาน  : 30 นาที
Sites  : https://ep-fashion.com
 _utmc
วัตถุประสงค์  : Google Analytics – รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการเข้าใช้งาน Website
อายุการใช้งาน  : หมดอายุเมื่อออกจากหน้าเว็บ
Sites  : https://ep-fashion.com
 style
วัตถุประสงค์  : Accessibility – จัดเก็บขนาดตัวอักษรที่ User ใช้งาน
อายุการใช้งาน  : 2 ปี
Sites  : https://ep-fashion.com
 xtc
วัตถุประสงค์  : Social media – อนุญาตให้แบ่งปันหน้าเว็บกับบัญชีของคุณ
อายุการใช้งาน  : 2 ปี
Sites  : facebook.com
 uid
วัตถุประสงค์  : Social media – อนุญาตให้แบ่งปันหน้าเว็บกับบัญชีของคุณ
อายุการใช้งาน  : 2 ปี
Sites  : facebook.com
 uvc
วัตถุประสงค์  : Social media – อนุญาตให้แบ่งปันหน้าเว็บกับบัญชีของคุณ
อายุการใช้งาน  : 2 ปี
Sites  : facebook.com
 uit
วัตถุประสงค์  : Social media – อนุญาตให้แบ่งปันหน้าเว็บกับบัญชีของคุณ
อายุการใช้งาน  : 1 วัน
Sites  : facebook.com
 uset
วัตถุประสงค์  : Social media – อนุญาตให้แบ่งปันหน้าเว็บกับบัญชีของคุณ
อายุการใช้งาน  : 4 ชั่วโมง
Sites  : facebook.com
 uset
วัตถุประสงค์  : Social media – อนุญาตให้แบ่งปันหน้าเว็บกับบัญชีของคุณ
อายุการใช้งาน  : 1 ปี
Sites  : facebook.com

สถานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณอาจถูกถ่ายโอนและถูกจัดเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งภายในราชอาณาจักรไทย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจถูกประมวลผลจากเจ้าหน้าที่อยู่ภายนอกราชอาณาจักรไทย ซึ่งทำงานให้กับเราหรือทำงานให้กับคู่ค้าของเรา เจ้าหน้าที่ดังกล่าวอาจมีส่วนร่วมในกระบวนการ หรือระหว่างกระบวนการการสั่งซื้อ การชำระเงิน และให้การสนับสนุนอื่นๆ กับคุณ จากการส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณ ซึ่งคุณตกลงที่จะให้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บหรือประมวลผล เราจะใช้วิธีการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้กับเราจะถูกจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเรา การทำธุรกรรมทางการเงินจะได้รับการเข้ารหัส (ด้วยเทคโนโลยี SSL) ซึ่งทางเราได้ให้รหัสผ่านกับคุณ (หรือรหัสผ่านที่คุณเลือก) เพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณต้องรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และอย่าให้รหัสผ่านของคุณกับใครก็ตาม
แต่ถึงกระนั้น การส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตก็ยังไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะหาวิธีป้องกันข้อมูลของคุณอย่างดีที่สุดแล้วก็ตาม ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยข้อมูลของคุณที่ส่งผ่านเว็บของเราว่าจะมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ได้ ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงต่อข้อมูลของคุณ เมื่อเราได้รับข้อมูลจากคุณ เราจะใช้กระบวนการที่เข้มงวดและคุณลักษณะของระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราจะใช้ข้อมูลนี้อย่างไร

เราใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากหน้าเว็บที่นำเสนอจะมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับคุณและเครื่องคอมพิวเตอร์
 • เพื่อจัดเตรียมเนื้อหา สินค้าและบริการซึ่งคุณร้องขอจากเรา หรือที่เราคิดว่าอยู่ในความสนใจของคุณ ซึ่งคุณยินยอมให้มีการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • เพื่อดำเนินการตามสัญญาและข้อผูกพันตามกฎของเรา
 • เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในบริการแบบโต้ตอบ เมื่อคุณเข้าร่วมในกิจกรรมของเรา
 • เพื่อให้คุณได้รับข่าวสารการเปลี่ยนแปลงการบริการของเรา
 • เพื่อให้เราสามารถจัดเตรียมและส่งมอบกิจกรรมและนิทรรศการได้อย่างประสบความสำเร็จ
 • เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติในภาพรวมของลูกค้าของเรา การขายสินค้า ประเภทของบราว์เซอร์ที่เข้าใช้งาน ระบบปฏิบัติการระบบอินเตอร์เน็ต ชื่อโดเมนข้อมูลประชากรและข้อมูลส่วนตัว รูปแบบการจราจร และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าที่น่าเชื่อถือ ซึ่งข้อมูลสถิติเหล่านี้ไม่ใช่ข้อมูลที่ระบุเป็นตัวบุคคล
 • เพื่อจัดเตรียมข้อมูลของคุณให้กับหน่วยบริการลูกค้าของเรา หรือวัตถุประสงค์อื่นที่มีลักษณะแบบเดียวกัน
 • หากคุณยังเป็นลูกค้าของเรา เราจะจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราเคยขายให้กับคุณ หรือมีลักษณะที่คล้ายกับสินค้าที่ขายให้คุณก่อนหน้านี้ โดยจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เช่น อีเมล์ SMS
 • หากคุณเป็นลูกค้าใหม่ และเราได้รับเลือกจากคู่ค้าให้ใช้ข้อมูลของคุณ เรา (หรือพวกเขา) จะติดต่อคุณทางช่องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น หรือตามที่คุณเห็นชอบ
 • ถ้าคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลของคุณ หรือส่งต่อข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด กรุณาเลือก หรือยกเลิกการเลือกช่องที่สัมพันธ์กับความต้องการของคุณบนแบบฟอร์ม ซึ่งเราใช้เก็บข้อมูลข้อมูล หรือส่งอีเมล์ไปที่ info@lme.co.th

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลที่สาม ถ้าเราอยู่ภายใต้หน้าที่ที่ต้องเปิดเผย หรือต้องแบ่งปันข้อมูลของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับทางกฏหมาย หรือตามข้อบังคับ หรือตามเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือเพื่อความปลอดภัยของบ.แอล เอ็ม อี จำกัด เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและบุคคลอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่น  เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริตและลดความเสี่ยงด้านเครดิต

สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดซึ่งปกติแล้วเราจะแจ้งให้คุณทราบ (ก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ)ถ้าเราตั้งใจที่จะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์หรือตั้งใจเปิดเผยข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวคุณสามารถใช้สิทธิ์เพื่อป้องกันการประมวลผลดังกล่าวโดยการทำเครื่องหมาย หรือยกเลิกการทำเครื่องหมายในแบบฟอร์มที่ใช้ในการเก็บข้อมูลหรือส่งอีเมล์ไปที่ info@lme.co.th เมื่อเวลาผ่านไป เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงกันระหว่างเว็บภายในเครือข่ายพันธมิตรของเรากับบริษัทโฆษณาและบริษัทในเครือ ถ้าคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ เราขอแจ้งให้ทราบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเป็นของพวกเขาเอง และเราไม่ขอยอมรับต่อความรับผิดชอบหรือแสดงความรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้ กรุณาตรวจสอบนโยบายของเว็บไซต์เหล่านั้นก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆ ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว

การเข้าถึงข้อมูลของคุณ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยการเข้ารหัสซึ่งอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดำเนินการจำนวน 1000 บาท เพื่อใช้สำหรับจัดเตรียมข้อมูลให้กับคุณ

การเปลี่ยนแปลงโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุกกี้อาจปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือประกาศให้ทราบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นจึงขอให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการกำหนดดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

การติดต่อเรา

หากคุณมีคำถาม ข้อเสนอแนะและข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อเราทางอีเมลโดยส่งถึง
info@lme.co.th